Aktivnosti

Održano: 09.05.2019.
13.05.2019. Još jedan napredni kurs ultrazvuka ramena i lakta One Man Show! održan je u Beogradu 9. i 10. maja ove godine u prostorijama hotela Trim na Košutnjaku. U dva aktivna dana smestili smo teoriju i praksu, zanimljiva i nadahnuta predavanja naših stručnjaka, grupni i individualni rad naših polaznika, rad…
Održano: 04.10.2019.
Ciljevi simpozijuma su upoznavanje sa osnovama kliničkog pregleda radi postavljanja pravilne dijagnoze, usvajanje najsavremenijih protokola za lečenje najčešćih oboljenja ramena i ovladavanje kineziterapijskim rehabilitacionim tretmanom oboljenja ramena.  
Održano: 01.09.2019.
Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za izvođenje ultrazvučno navođenih perifernih nervnih blokova u cilju postizanja perioperativne analgezije kod ortopedskih i hirurških intervencija. Očekuje se da nakon kursa polaznici mogu samostalno da koriste ultrazvuk pri izvođenju regionalne anestezije.  
Održano: 02.02.2019.
19.02.2019. Dvodnevni Kurs ultrazvučne dijagnostike muskuloskeletnog sistema održan je 2. i 3. februara u Kragujevcu. Kursu je prisustvovalo 30-ak učesnika, a cilji programa bio je, pored obnavljanja osnovnih znanja, i sticanje znanja o ulozi i značaju ultrazvučne dijagnostike kod patoloških stanja MSK-a. Naši lekari, dr Srđan Živanović i dr Mladen…