Napredni simpozijum rehabilitacije ramena “Hands on Shoulder!”

Aktivnosti  •  Objavljeno 20.01.2019.

Ciljevi simpozijuma su upoznavanje sa osnovama kliničkog pregleda radi postavljanja pravilne dijagnoze, usvajanje najsavremenijih protokola za lečenje najčešćih oboljenja ramena i ovladavanje kineziterapijskim rehabilitacionim tretmanom oboljenja ramena.

 

Vreme i mesto
4. i 5. oktobar 2019.
Beograd, Srbija

 

Akreditacija
-

 

Kotizacija
-

 

Prijave
-

 

Dr Srđan Živanović – Viborg, Danska
Dr Mladen Pavlović – Viborg, Danska
Grethe Aalkjær – Viborg, Danska
Thilde Fogt – Viborg, Danska