Napredni simpozijum rehabilitacije ramena “Hands on Shoulder!” (2020)

Aktivnosti  •  Objavljeno 28.11.2019.

Okvirni datum održavanja kursa: 27. i 28. mart 2020.

Više informacija uskoro!


Vreme i mesto
-

Akreditacija
-

Kotizacija
-

Prijave
-

Predavači
-