Kurs muskuloskeletalnog ultrazvuka

Aktivnosti  •  Objavljeno 18.01.2019.  ::   Galerija

19.02.2019.

Dvodnevni Kurs ultrazvučne dijagnostike muskuloskeletnog sistema održan je 2. i 3. februara u Kragujevcu. Kursu je prisustvovalo 30-ak učesnika, a cilji programa bio je, pored obnavljanja osnovnih znanja, i sticanje znanja o ulozi i značaju ultrazvučne dijagnostike kod patoloških stanja MSK-a. Naši lekari, dr Srđan Živanović i dr Mladen Pavlović, kroz predavanja su objasnili najčešća patološka stanja u ramenu, laktu i kolenu, dok su se u praktičnom delu kursa bavili značajem i primenom ultrazvuka u dijagnostici navedenih stanja, kao i njegovom primenom u aplikaciji blokada. Aktivno su učestvovali i u praktičnom radu ultrazvučne dijagnostike šake, kuka, skočnog zgloba i stopala. Nakon uspešno završenog vikenda u Kragujevcu podsećamo Vas na naš sledeći kurs u aprilu - Kurs ultrazvučne dijagnostike ramena i lakta – napredni nivo “One man show!””


18.01.2019.

Program edukacije Ultrazvuk muskuloskeletnog (MSK) sistema ima za cilj usavršavanje znanja, veština i stručnosti polaznika. Program se zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima iz oblasti ultrazvuka MSK sistema i omogućiće polaznicima obavljanje praktičnog rada sa mentorima koji imaju dugogodišnje iskustvo iz navedene oblasti.

Vreme i mesto
2. februar 2019.
Kragujevac, Srbija

 

Akreditacija
-

 

Kotizacija
-

 

Prijave
-

 

Predavači
Dr Srđan Živanović – Viborg, Danska
Dr Mladen Pavlović – Viborg, Danska