OrthoExpert

Web sajt orthoexpert.rs ne koristi mehanizme koji automatski prikupljaju bilo kakve lične podatke posetioca (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu). Ovi podaci mogu se proslediti isključivo na dobrovoljnoj osnovi, korišćenjem web formi strogo definisanih namena. Svi podaci zaštićeni su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i OrthoExpert se obavezuje da lične podatke čuva na bezbedan način i koristi isključivo u cilju komunikacije sa posetiocima sajta ili procene zdravstvenog stanja klijenata. OrthoExpert se takođe obavezuje da, u slučaju potrebe, mora dobiti eksplicitnu pismenu saglasnost posetioca ili klijenta za korišćenje ličnih podataka u bilo koje druge svrhe.

OrthoExpert može, u skladu sa zakonom, za potrebe analiza posećenosti, koristiti prikupljene demografske podatke (IP adresa, podaci o operativnom sistemu i tipu pretraživača, starosna dob, pol, geolokacija na osnovu IP adrese), bez povezivanja sa privatnim podacima koji se mogu iskoristiti za identifikovanje osobe prikupljenim u toku procesa registracije naloga. Pomenute demografske podatke, kao i anonimnu statistiku posete pojedinačnim stranicama (broj poseta, učestanost poseta, vreme zadržavanja na strani), OrthoExpert će koristiti u procesu analize posećenosti, isključivo sa ciljem poboljšanja servisa i prilagođavanja sadržaja web sajta orthoexpert.rs posetiocima.

OrthoExpert koristi standardizovane mere za zaštitu podataka od krađe i zlonamerne upotrebe ili izmene, ali nije i ne može biti odgovoran za gubitak ili izmenu podataka na sajtu ili u bazama podataka od strane trećeg lica ostvarenu korišćenjem nelegalnih, zakonski sankcionisanih metoda.

OrthoExpert se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila korišćenja web sajta orthoexpert.rs ili nezakonitih aktivnosti korisnika koje su podložne tužbi.